Category: Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

Mô tả công việc – Phân công công việc, chịu trách nhiệm và giám sát toàn bộ công việc của phòng hành chính từ cấp

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm chính các công việc liên quan đến Marketing.– Quản lý và phát triển thương hiệu.– Chịu trách

Nhân viên bán hàng

Mô tả công việc TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC YÊU CẦU NHƯ